Untitled
Untitled

Untitled

Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled

หมายเลข
โทรศัพท์ภายใน

วารสารโรงเรียน


Phayaopittayakhom School
97 Pratuchai Road. Muang Distric. Phayao 56000 Tel. 0 5443 1275
             http://www.ppk.ac.thประกาศด่วน !!!!

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2557 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เปิดภาคเรียนที่ 2/2557 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2557
 • ภาคเช้า หลังจากพิธีเข้าแถวหน้าเสาธง ม.ปลายปฐมนิเทศ ม.ต้น ลงทะเบียนชำระเงิน
 • ภาคบ่าย นักเรียนม.ต้น ปฐมนิเทศ นักเรียนม.ปลาย ลงทะเบียนชำระเงิน

เรียน บุคลากรของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมทุกท่าน
 • ขอความกรุณาครูทุกคนช่วยบันทึกข้อมูลรางวัลนักเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมาในภาคเรียนที่ 1/2557 ใครส่งอะไรแข่งได้รางวัลหรือไม่ได้กรุณาช่วยบันทึกข้อมูลด้วย โดยเข้าที่ระบบดูแลนักเรียน เลือกเมนู ข้อมูลรางวัลนักเรียน สารสนเทศไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ท่านกรุณาเข้าตรวจสอบที่นี่ http://61.7.230.228/student/reward/report_reward.php เลือกปี 2557 ขณะนี้มีหมวดที่กรอกคือ สังคมศึกษา คณิต คอม ภาษาต่าวประเทศ และกิจกรรม โดยบันทึกข้อมูลบางส่วน แต่ยังไม่ครบ
 • รายการของคุณครูทุกท่านที่ต้องบันทึกคือข้อมูลบุคลากรตรวจสอบรายการของท่านเองที่ http://61.7.230.237/sarasonted/ และเข้าไปบันทึกข้อมูลที่ http://61.7.230.237/mathayom/human/insert/
  ข่าวรับตรงปีการศึกษา 2558 ทุกสถาบัน

 

อ่ านข่าวรับตรงทั้งหมดที่นี่

รายละเอียดชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2557

 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ลงทะเบียนเรียน วันจันทร์ ที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น.

 • ชั้น ม.1/1 - ม.1/14    อาคาร 5 ห้อง 512 - 533
  ชั้น ม.2/1 - ม.2/12    อาคาร 4 ห้อง 412 - 445
  ชั้น ม.2/13 - ม. 2/14 อาคาร 2 ห้อง 203 - 204
  ชั้น ม.3/1 - ม.3/14    อาคาร 2 ห้อง 206 - 225

 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 ลงทะเบียนเรียน วันจันทร์ ที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น.

เอกสารประกอบการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม


การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่
ระบบเก็บข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียน จำนวนห้องเรียนและจำนวนบุคลากร
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556


ข่าวแนะแนวการศึกษา
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า ประจำปีการศึกษา 2558 นักเรียนชั้น ม.6 ที่สนใจดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประชาสัมพันธ์โครงการสอบชิงทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับรายการสำรวจโลก โดยบริษัท เนกซ์ เสตป จำกัด จัดสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา "โครงการทุนสำรวจโลก elistening" จำนวน 100 ทุน เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนที่่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งชิงทุนการศึกษา สามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ครูแนะแนว
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อเป็นการกรณีพิเศษ (
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งเสริมนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี มีความตั้งใจจริงในการเขัาศึกษาต่อในสายวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2558 เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) นักเรียน ม.6 ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ครูแนะแนวก่อนวันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤศจิกายน 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง เรียน จันทร์ - ศุกร์ ประจำปีการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษษในระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ภาคปกติ ประเภทรับตรง เรียน จันทร์ - ศุกร์ ระดับปริญญา 4 ปี ปริญญา 5 ปี และปริญญา 4 ปีเทียบโอน(หลังอนุปริญญา) ประจำปีการศึกษา 2558ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2557 นักเรียน ม.6 ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัคร ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 วิทยาลัยเทคนิคเขียงใหม่เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาต่อประเภทโค
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครคัดเลือก นักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558 นักเรียน ม.6 ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามครูแนะแนวก่อนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง (แ
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีโดยวิธีการรับตรง (แบบปกติ) สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียนในปีการศึกษา 2558 จำนวน 30 คน มีรายละเอียดการรับสมัครตามแผ่นพับประชาสัมพันธ์ นักเรียน ม.6 ที่สนใจ สามารถสอบถามทางครูแนะแนว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
ประชาสัมพันธ์การสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2558
นักเรียนสามารถดูรายละเอียดที่นี่ ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่

อ่านทั้งหมด...


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ....รับสมัครครูจ้างเอก สังคม 2 อัตรา , เอกภาษาอังกฤษ 2 อัตรา ***ด่วนมาก***
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27-31 ต.ค.57 สอบคัดเลือกวันที่ 3 พ.ย. ประกาศวันที่ 4 พ.ย.57 เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 5 พ.ย.57 [ เอกสารแนบ ]
ประกาสโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
เรื่อง การเรียกสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์บริหารระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด สนใจติดต่อรับเอกสารได้ที่ห้องพัสดุ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 นี้ [ เอกสารแนบ ]
รายชื่อนักเรียนสอบวันที่ 4-5 สิงหาคม 2557
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันที่ 5 สิงหาคม 2557 [ เอกสารแนบ ]
ประกาศโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
เรื่อง การเรียกสอบราคาอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนของสาขาวิชาเคมี,สาขาวิชาชีววิทยา,สาขาฟิสิกส์และสาขาคณิตศาสตร์ ขอรับรายละเอียดได้ ที่ห้องพัสดุ ในวันเวลาราชการ (ฉบับแก้ไขรายละเอียด) [ เอกสารแนบ ]
ประกาศการสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย , อุปกรณ์กระจายสัญญาณ และเครื่องสำรองไฟฟ้า
ด้วยโรงเรียนพะเยาพิทยาคม มีความประสงศ์จะดำเนินการสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด , อุปกรณ์กระจ่ายสัญญาณ จำนวน 1 ชุด และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ทั้งนี้สามารถรับรายละเอียดได้ที่ห้องพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. [ เอกสารแนบ ]
ประกาศกฎอัยการศึกษาทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2557
การประกาศกฎอัยการศึกษาทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2557 [ เอกสารแนบ ]
การเปิดประมูลเพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร น้ำและเครื่องดื่ม โรงอาหาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
การเปิดประมูลเพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร น้ำและเครื่องดื่ม ผู้สนใจสามารถรับรายละเอียด ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และจะทำการเปิดซองประมูลราคา ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และสามารถประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร น้ำและเครื่องดื่ม ได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบกิจการในสถานศึกษาและในสถานที่ ที่มีบุคลากรจำนวนมากมาก่อน [ เอกสารแนบ ]
การเรียกสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ (Desktop Models) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
การสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop Models) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ของสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ(งานคอมพิวเตอร์ จำนวน 45 ชุด [ เอกสารแนบ ]
การเรียกสอบราคาจัดทำกระเป๋านักเรียน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม มีความประสงค์จะสอบราคาจัดทำกระเป๋านักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 1,260 ใบ สนใจรับเอกสารได้ที่งานพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 นี้ [ เอกสารแนบ ]

อ่านทั้งหมด...กิจกรรมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 


แบบฟอร์มเขียนโครงการ  

นวัตกรรมการสอนของครู 

  การเรียนรู้ดิจิทัลเทคโนโลยี โรงเรียนมาตรฐานสากล

  หลักสูตรใหม่ 2551 ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
     คณิตศาสตร์ | ศิลปะ | สังคมศึกษาฯ | วิทยาศาสตร์ |ภาษาไทย 
      สุขศึกษาและพลศึกษา | ภาษาต่างประเทศ | การงานอาชีพและเทคโนโลยี

      
 
 
ระบบงานโรงเรียน
@ ระบบถ่ายทอดสดเพื่อการเรียนการสอน
@ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
@ โปรแกรมสลิปเงินเดือน
@ โปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ
@ ระบบงานห้องสมุด
@ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
@ UTQ e-Training
@ โปรแกรมบริหารงานบุคลากร
@ เข้าสู่ระบบ (Login)
@ เรียนรู้ไร้พรหมแดน
@ ระบบคลังทฤษฏีความรู้
@ เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password)
 
สาระน่ารู้
# กฏหมายต่างๆที่ควรรู้ (กลุ่มวิจัยพัฒนากฏหมายคดีความและนิติกร)
# เอกสารขอรับการประเมิน
  วิทยฐานะทุกตำแหน่ง
# ข่าวไวรัส
# บทเรียนออนไลน์
# ปฎิรูปการศึกษา
# กระทรวงศึกษาธิการ
# สำนักงาน ก.ค.ศ.
# สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
# สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
# สพท.พะเยา เขต 1
# กบข.
# คุรุสภา
# ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
# เครือข่ายโรงเรียนไทย
# ฝ่ายไตรภาคี Nectec
# ข้อสอบออนไลน์
# ข่าวการศึกษา
# เว็ปไซด์เอ็นทรานซ์
# ความรู้คอมพิวเตอร์
# ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
 
ผู้ดูแลระบบ
@ ข่าวประชาสัมพันธ์
@ ข่าวสารงานแนะแนว
@ สืบค้นข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
@ Traffic PPK From Cat
@ Traffic PPK Internal
@ Ascenlink


Designed and Maintained by : Mr.Vatchara Kansompoj
Phayaopittayakhom School, Phayao, THAILAND
Best view with Internet Explorer Font : MS Sans SerifText Size : Medium Screen : 1024x768
You are the visitor number counter Last Update Aug 8 2012.


© Copyright 2002, Enhanced Web Services
Website design by Enhanced Web Services
UUUUUU