Untitled
Untitled

Untitled

Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled

หมายเลข
โทรศัพท์ภายใน

วารสารโรงเรียน


Phayaopittayakhom School
97 Pratuchai Road. Muang Distric. Phayao 56000 Tel. 0 5443 1275
             http://www.ppk.ac.th


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นม. 1 และ ระดับชั้นม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นม. 1 และ ระดับชั้นม.4 ประจำปีการศึกษา 2557

เอกสารประกอบการอบรมการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันที่ 25-26 มีนาคม 2557


การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่
ระบบเก็บข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียน จำนวนห้องเรียนและจำนวนบุคลากร
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556


ข่าวแนะแนวการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ประจำปีการศึกษา 2557ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2557ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยาได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 โทร. 0-5446-6666 ต่อ 1500,1508
ทุนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน
ด้วยมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนขอรับทุนการศึกษา คุณสมบัติ เป็นนักเรียน ม.6 มีความขยันหมั่นเพียร มีผลการเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 และขาดแคลนทุนทรัพย์ นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://mnkthaiportal.net หรือที่เบอร์ 02-391-3796,02-391-2324
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 9 ปี
ประชาสัมพันธ์ฺการรับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2557 นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission
สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557
ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2557 นักเรียนที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
มหาวิทยาลัยรังสิต รับสมัครนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี
ด้วยวิทยาลัียดนตรี มหาวิทยาลัียรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีสากล สำหรับหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 นักเรียนที่สนใจสามารถสอบถามและดูรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ ได้จัดค่าย (TME CAMP) ครั้งที่ 4 ขึ้น จึงอยากขอเชิญชวนให้ นักเรียน ม.ปลายสายวิทย์-คณิตฯที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมค่ายในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2557 สอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนวดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการฯ ประจำปีการศึกษา 2557 คลิ๊กที่นี่

อ่านทั้งหมด...


ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดประมูลเพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร น้ำและเครื่องดื่ม โรงอาหาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เปิดให้ประมูลการประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร น้ำและเครื่องดื่ม โรงอาหาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม [ เอกสารแนบ ]
การเรียกสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ (Desktop Models) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
การสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop Models) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ของสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ(งานคอมพิวเตอร์ จำนวน 45 ชุด [ เอกสารแนบ ]
ประกาศ...รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์-ฟิสิกส์-สังคม-ภาษาอังกฤษ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 [ เอกสารแนบ ]
การเรียกสอบราคาจัดทำกระเป๋านักเรียน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม มีความประสงค์จะสอบราคาจัดทำกระเป๋านักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 1,260 ใบ สนใจรับเอกสารได้ที่งานพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 นี้ [ เอกสารแนบ ]
การเรียกสอบราคาจัดทำชุดพลศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม มีความประสงค์จะสอบราคาจัดทำชุดพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 1,260 ชุด สนใจรับเอกสารได้ที่งานพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 นี้ [ เอกสารแนบ ]
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 6 [ เอกสารแนบ ]
การแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬากลุ่มมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 21 ประจำปี 2556 (ฉบับแก้ไขล่าสุด)
รายละเอียดและโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬากลุ่มมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 21 ประจำปี 2556 “ร่องช้างเกมส์” คลิกเอกสารแนบเพื่อดูรายละเอียด [ เอกสารแนบ ]
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดกีฬากลุ่มมัธยมศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2556 (ฉบับแก้ไขล่าสุด)
รายละเอียดและโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดกีฬากลุ่มมัธยมศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2556 “ร่องช้างเกมส์” คลิกเอกสารแนบเพื่อดูรายละเอียด [ เอกสารแนบ ]
กำหนดการค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ม.1
กำหนดการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยศาสตร์ สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย [ เอกสารแนบ ]

อ่านทั้งหมด...กิจกรรมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 


แบบฟอร์มเขียนโครงการ  

นวัตกรรมการสอนของครู 

  การเรียนรู้ดิจิทัลเทคโนโลยี โรงเรียนมาตรฐานสากล

  หลักสูตรใหม่ 2551 ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
     คณิตศาสตร์ | ศิลปะ | สังคมศึกษาฯ | วิทยาศาสตร์ |ภาษาไทย 
      สุขศึกษาและพลศึกษา | ภาษาต่างประเทศ | การงานอาชีพและเทคโนโลยี

      
 
 
ระบบงานโรงเรียน
@ ระบบถ่ายทอดสดเพื่อการเรียนการสอน
@ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
@ โปรแกรมสลิปเงินเดือน
@ โปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ
@ ระบบงานห้องสมุด
@ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
@ UTQ e-Training
@ โปรแกรมบริหารงานบุคลากร
@ เข้าสู่ระบบ (Login)
@ เรียนรู้ไร้พรหมแดน
@ ระบบคลังทฤษฎีความรู้
@ เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password)
 
สาระน่ารู้
# กฏหมายต่างๆที่ควรรู้ (กลุ่มวิจัยพัฒนากฏหมายคดีความและนิติกร)
# เอกสารขอรับการประเมิน
  วิทยฐานะทุกตำแหน่ง
# ข่าวไวรัส
# บทเรียนออนไลน์
# ปฎิรูปการศึกษา
# กระทรวงศึกษาธิการ
# สำนักงาน ก.ค.ศ.
# สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
# สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
# สพท.พะเยา เขต 1
# กบข.
# คุรุสภา
# ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
# เครือข่ายโรงเรียนไทย
# ฝ่ายไตรภาคี Nectec
# ข้อสอบออนไลน์
# ข่าวการศึกษา
# เว็ปไซด์เอ็นทรานซ์
# ความรู้คอมพิวเตอร์
# ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
 
ผู้ดูแลระบบ
@ ข่าวประชาสัมพันธ์
@ ข่าวสารงานแนะแนว
@ สืบค้นข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
@ Traffic PPK From Cat
@ Traffic PPK Internal
@ Ascenlink


Designed and Maintained by : Mr.Vatchara Kansompoj
Phayaopittayakhom School, Phayao, THAILAND
Best view with Internet Explorer Font : MS Sans SerifText Size : Medium Screen : 1024x768
You are the visitor number counter Last Update Aug 8 2012.


© Copyright 2002, Enhanced Web Services
Website design by Enhanced Web Services
UUUUUU