Untitled
Untitled

Untitled

Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled

หมายเลข
โทรศัพท์ภายใน

วารสารโรงเรียน


Phayaopittayakhom School
97 Pratuchai Road. Muang Distric. Phayao 56000 Tel. 0 5443 1275
             http://www.ppk.ac.thเรียน บุคลากรของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมทุกท่าน
  • ขอความกรุณาครูทุกคนช่วยบันทึกข้อมูลรางวัลนักเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมาในภาคเรียนที่ 1/2557 ใครส่งอะไรแข่งได้รางวัลหรือไม่ได้กรุณาช่วยบันทึกข้อมูลด้วย โดยเข้าที่ระบบดูแลนักเรียน เลือกเมนู ข้อมูลรางวัลนักเรียน สารสนเทศไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ท่านกรุณาเข้าตรวจสอบที่นี่ http://61.7.230.228/student/reward/report_reward.php เลือกปี 2557 ขณะนี้มีหมวดที่กรอกคือ สังคมศึกษา คณิต คอม ภาษาต่าวประเทศ และกิจกรรม โดยบันทึกข้อมูลบางส่วน แต่ยังไม่ครบ
  • รายการของคุณครูทุกท่านที่ต้องบันทึกคือข้อมูลบุคลากรตรวจสอบรายการของท่านเองที่ http://61.7.230.237/sarasonted/ และเข้าไปบันทึกข้อมูลที่ http://61.7.230.237/mathayom/human/insert/
  ข่าวรับตรงปีการศึกษา 2558 ทุกสถาบัน

 

อ่ านข่าวรับตรงทั้งหมดที่นี่

รายละเอียดชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2557

 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ลงทะเบียนเรียน วันจันทร์ ที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น.

  • ชั้น ม.1/1 - ม.1/14    อาคาร 5 ห้อง 512 - 533
    ชั้น ม.2/1 - ม.2/12    อาคาร 4 ห้อง 412 - 445
    ชั้น ม.2/13 - ม. 2/14 อาคาร 2 ห้อง 203 - 204
    ชั้น ม.3/1 - ม.3/14    อาคาร 2 ห้อง 206 - 225

 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 ลงทะเบียนเรียน วันจันทร์ ที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น.

เอกสารประกอบการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม


การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่
ระบบเก็บข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียน จำนวนห้องเรียนและจำนวนบุคลากร
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556


ข่าวแนะแนวการศึกษา
องค์การสหสากลวิทยาลัย หรือ United world Colleges (UWC) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย ป
องค์การสหสากลวิทยาลัย มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร International Baccalaureate เป็นเวลา 2 ปีผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนว
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 2 หลักสูตร นักเรียนชั้น ม.6 ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ห้องแนะแนว
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโ
ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีโยธา เปิดรับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาในะระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นักเรียนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนว
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทรวิโรฒ ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประชาสัมพันธ์วิธีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตบัณฑิต (วิธีสอบตรง)ประจำปีการศึกษา 2558 นักเรียน ม.6ที่สนใจดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาส
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดโอกาสให้มีการรับนิสิตโดยวิธีรับตรง ในโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์(โควตาพิเศษ)สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต) นักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
โรงเรียนธนบุรีรักษ์การบริบาลประชาสัมพันธ์ โครงการ "ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพคืนสู่ท้องถ
โรงเรียนธนบุรีรักษ์การบริบาล ประชาสัมพันธ์โครงการ"ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพคืนสู่ท้องถิ่น นักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ครูแนะแนว
สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าประชาสัมพันธ์โครงการแนะแนววิชาชีพทางวิศ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังได้จัดโครงการแนะแนววิชาชีพทางวิศวกรรมเคมีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง ครั้งที่ 4 ขึ้นในระหว่าวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 ถึง วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 นักเรียน ม.6 ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ครูแนะแนว
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติประชาสัมพันธ์โครงการพิเศษคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับสมัครโครงการพิเศษคัดเลือกเข้าศึกษาเปิดโอกาสให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย และมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักเรียน ม.6 ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ครูแนะแนว
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงรายประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาศาสตรมหาบั
มหาวิทยาลัยรามคำแหงประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสาตร์ วันเวลาเรียนเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 053-152082 หรือดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่

อ่านทั้งหมด...


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ...ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิชาการ
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 ให้มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 07.30 – 08.00 น. หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และ ทางโรงเรียนฯ จะดำเนินการเรียกผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับต่อไป โดยโรงเรียนจะขึ้นบัญชีรายชื่อไว้เป็นเวลา ไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี [ เอกสารแนบ ]
ประกาศ...รายชื่่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิชาการ
ประเมินสมรรถนะและสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม [ เอกสารแนบ ]
ประกาศ....รับสมัครเจ้าหน้าที่วิชาการ 1 อัตรา ***ด่วนมาก*** เพิ่มเติมของคุณสมบัติ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-7 พ.ย.57 สอบวันที่ 10 พ.ย.57 ประกาศผลวันที่ 11 พ.ย.57 เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 12 พ.ย.57 [ เอกสารแนบ ]
ประกาศ...ผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างสังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1-2 มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 5 พ.ย.57 เวลา 07.30-08.00 น. หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ [ เอกสารแนบ ]
ประกาศ...รายชื่่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
ผู้ที่มีรายชื่อให้มาสอบประเมินและสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 1 [ เอกสารแนบ ]
ประกาศ....รับสมัครครูจ้างเอก สังคม 2 อัตรา , เอกภาษาอังกฤษ 2 อัตรา ***ด่วนมาก***
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27-31 ต.ค.57 สอบคัดเลือกวันที่ 3 พ.ย. ประกาศวันที่ 4 พ.ย.57 เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 5 พ.ย.57 [ เอกสารแนบ ]
ประกาสโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
เรื่อง การเรียกสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์บริหารระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด สนใจติดต่อรับเอกสารได้ที่ห้องพัสดุ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 นี้ [ เอกสารแนบ ]
รายชื่อนักเรียนสอบวันที่ 4-5 สิงหาคม 2557
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันที่ 5 สิงหาคม 2557 [ เอกสารแนบ ]
ประกาศโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
เรื่อง การเรียกสอบราคาอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนของสาขาวิชาเคมี,สาขาวิชาชีววิทยา,สาขาฟิสิกส์และสาขาคณิตศาสตร์ ขอรับรายละเอียดได้ ที่ห้องพัสดุ ในวันเวลาราชการ (ฉบับแก้ไขรายละเอียด) [ เอกสารแนบ ]

อ่านทั้งหมด...กิจกรรมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 


แบบฟอร์มเขียนโครงการ  

นวัตกรรมการสอนของครู 

  การเรียนรู้ดิจิทัลเทคโนโลยี โรงเรียนมาตรฐานสากล

  หลักสูตรใหม่ 2551 ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
     คณิตศาสตร์ | ศิลปะ | สังคมศึกษาฯ | วิทยาศาสตร์ |ภาษาไทย 
      สุขศึกษาและพลศึกษา | ภาษาต่างประเทศ | การงานอาชีพและเทคโนโลยี

      
 
 
ระบบงานโรงเรียน
@ ระบบถ่ายทอดสดเพื่อการเรียนการสอน
@ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
@ โปรแกรมสลิปเงินเดือน
@ โปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ
@ ระบบงานห้องสมุด
@ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
@ UTQ e-Training
@ โปรแกรมบริหารงานบุคลากร
@ เข้าสู่ระบบ (Login)
@ เรียนรู้ไร้พรหมแดน
@ ระบบคลังทฤษฏีความรู้
@ เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password)
 
สาระน่ารู้
# กฏหมายต่างๆที่ควรรู้ (กลุ่มวิจัยพัฒนากฏหมายคดีความและนิติกร)
# เอกสารขอรับการประเมิน
  วิทยฐานะทุกตำแหน่ง
# ข่าวไวรัส
# บทเรียนออนไลน์
# ปฎิรูปการศึกษา
# กระทรวงศึกษาธิการ
# สำนักงาน ก.ค.ศ.
# สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
# สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
# สพท.พะเยา เขต 1
# กบข.
# คุรุสภา
# ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
# เครือข่ายโรงเรียนไทย
# ฝ่ายไตรภาคี Nectec
# ข้อสอบออนไลน์
# ข่าวการศึกษา
# เว็ปไซด์เอ็นทรานซ์
# ความรู้คอมพิวเตอร์
# ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
 
ผู้ดูแลระบบ
@ ข่าวประชาสัมพันธ์
@ ข่าวสารงานแนะแนว
@ สืบค้นข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
@ Traffic PPK From Cat
@ Traffic PPK Internal
@ Ascenlink


Designed and Maintained by : Mr.Vatchara Kansompoj
Phayaopittayakhom School, Phayao, THAILAND
Best view with Internet Explorer Font : MS Sans SerifText Size : Medium Screen : 1024x768
You are the visitor number counter Last Update Aug 8 2012.


© Copyright 2002, Enhanced Web Services
Website design by Enhanced Web Services
UUUUUU