Untitled
Untitled

Untitled

Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled

หมายเลข
โทรศัพท์ภายใน

วารสารโรงเรียน


Phayaopittayakhom School
97 Pratuchai Road. Muang Distric. Phayao 56000 Tel. 0 5443 1275
             http://www.ppk.ac.th


ปฏิทิน โควตา รับตรง 4 โครงการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ด้วยงานคอมพิวเตอร์จะทำการยกเลิก AccessPoint ชื่อ PPKWifi_Zone 1 ,2 ,3 จึง ขอให้นักเรียนใช้ Wifi : HotSpotPPK ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับคณะครูขอให้นำอุปกรณ์มาลงทะเบียนที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ Wifi ชื่อ Teacher_PPK และกำลังจะยกเลิกการใช้ HotSpot ถ้าไม่นำอุปกรณ์มาลงทะเบียนจะไม่สามารถใช้งานปุกรณ์เครื่องนั้นได้ เรียน คณะบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคมทุกท่าน

        ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจะจัดทำ Wifi Zone ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นผลให้นักเรียนไม่สามารถใช้ Wifi บนอาคารต่างๆ ได้ สำหรับนักเรียนให้สามารถใช้ Wifi ได้ดังจุดต่างๆ ดังนี้
        - บริเวณใต้ถุนอาคาร 5
        - บริเวณโรงอาหาร
        - บริเวณลานทองกวาว
        - บริเวณหน้าอาคาร 3

         และด้วยขณะนี้ได้มีอุปกรณ์บางส่วนของ Wifi ได้เกิดการชำรุดเนื่องจากกระไฟฟ้าในโรงเรียนไม่สม่ำเสมอ และทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการขออนุมัติซื้อเป็นที่เรียบร้อย แต่อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของทางโรงเรียน หากดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อใดจะแจ้งให้ทราบ จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

     สำหรับบุคลลากรหากประสงค์จะใช้ Wifi : Teacher_PPK ตามสถานที่ต่างๆ จึงขอให้บุคลากรทุกท่านนำอุปกรณ์มาลงทะเบียนที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่ครูยศ ครูเหว่า และครูกัมพล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

แจ้งการประชุมผู้ปกครอง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558  

  • เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป       ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น
  • เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป     ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

 

รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำดื่ม ตราพ.ค.   
                                                           

                                                   
แบบฟอร์มเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559
เอกสารประกอบการวางแผนการจัดการเรียนรู้

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่
ระบบเก็บข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียน จำนวนห้องเรียนและจำนวนบุคลากร
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556


ข่าวแนะแนวการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโดยกรณีพิเศษ นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รับสมัครเข้าศกึษาตามโครางการพิเศษ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา "ทุนร่มโพธิ์ทอง" นักเรียน ม.6 ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับปริญญาตรี โครงการรับเข้าศึกษานักเรียนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักเรียน ม.6 ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์(โควตาพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าสอบคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดที่นี่ ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษโครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2559 นักเรียนที่สนใจโครงการดังกล่าวติดต่อได้ที่ห้องแนะแนวค่ะ
การรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ ปีกา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) โดยไม่ต้องสอบแข่งขัน นักเรียนที่สนใจให้ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องแนะแนวค่ะ
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาประเ้ภทนักเรียนเรียดีทางด้านศิลปะ และการสอบตรง นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายอยากเป็นเภสัชกร ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม -24 มกราคม 2559 (2 วัน 1 คืน) ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมค่ายให้ติดต่อที่ นิสิตผู้นำโครงการ โทร. 086-7879083
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 นักเรียน ม.6 ที่สนใจศึกษาต่อให้ติดต่อได้ที่ห้องแนะแนวค่ะ

อ่านทั้งหมด...


ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการประชุมผู้ปกครอง :: วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558
เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย [ เอกสารแนบ ]
ประกาศ...ผลการคัดเลือกครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 ให้มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 07.30 – 08.00 น. หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และทางโรงเรียนฯ จะดำเนินการเรียกผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับต่อไป โดยโรงเรียนจะขึ้นบัญชีรายชื่อไว้เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี [ เอกสารแนบ ]
โครงการมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมัครเข้าร่วมแข่งขันประกวดซุ้มนิทรรศการการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ [ เอกสารแนบ ]
ประกาศ....รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาอกคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง ***ด่วนมาก***
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-28 ตุลาคม 2558 สอบสมรรถนะวันที่ 29 ตุลาคม 2558 [ เอกสารแนบ ]
เชิญชวนเสนอรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการคัดเลือกในโครงการข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน
ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 [ เอกสารแนบ ]
ประกาศ....รับสมัครนักการภารโรง 3 อัตราและแม่บ้าน 1 อัตรา ***ด่วนมาก***
รับสมัครถึงวันที่ 18 กันยายน 2558 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานบริการ (หลังหอประชุมโรงเรียน) 054-431275 ต่อ 4103 [ เอกสารแนบ ]
ประชาสัมพันธ์ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
เนื่องจากได้มีการประกาศใช้ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และให้ทำเป็นคู่มือสำหรับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ซึ่งให้บังคับใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชนทั่วไป ได้จัดทำคู่มือและสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้ 1.การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 2.การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 3.การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 4.การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 5.การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 6.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 7.การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)
โรงเรียนพะเยาพิทยาคมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) ผู้ที่สนใจติดต่อรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ห้องพัสดุโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 - วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลย 054-431275 ต่อ 4112 ในวันและเวลาราชการ [ เอกสารแนบ ]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT )
โรงเรียนพะเยาพิทยาคมประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT ) ผู้ที่สนใจติดต่อรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ห้องพัสดุโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 - วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลย 054-431275 ต่อ 4112 ในวันและเวลาราชการ [ เอกสารแนบ ]

อ่านทั้งหมด...กิจกรรมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

นวัตกรรมการสอนของครู 

  การเรียนรู้ดิจิทัลเทคโนโลยี โรงเรียนมาตรฐานสากล

  หลักสูตรใหม่ 2551 ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
     คณิตศาสตร์ | ศิลปะ | สังคมศึกษาฯ | วิทยาศาสตร์ |ภาษาไทย 
      สุขศึกษาและพลศึกษา | ภาษาต่างประเทศ | การงานอาชีพและเทคโนโลยี

      
 
 
ระบบงานโรงเรียน
@ ระบบถ่ายทอดสดเพื่อการเรียนการสอน
@ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
@ โปรแกรมสลิปเงินเดือน
@ โปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ
@ ระบบงานห้องสมุด
@ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
@ UTQ e-Training
@ โปรแกรมบริหารงานบุคลากร
@ เข้าสู่ระบบ (Login) สาย Lan
@ เข้าสู่ระบบ (Login) Wireless
@ เรียนรู้ไร้พรหมแดน
@ ระบบคลังทฤษฏีความรู้
@ เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password)

รายงานการขาดเรียนของนักเรียน
- การร่วมพิธีหน้าเสาธงวันนี้
- ดูรายงานย้อนหลัง
- ตรวจสอบนักเรียนที่ขาดรายบุคคล
- สรุปนักเรียนที่ขาดการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
 
สาระน่ารู้
# กฏหมายต่างๆที่ควรรู้ (กลุ่มวิจัยพัฒนากฏหมายคดีความและนิติกร)
# เอกสารขอรับการประเมิน
  วิทยฐานะทุกตำแหน่ง
# ข่าวไวรัส
# บทเรียนออนไลน์
# ปฎิรูปการศึกษา
# กระทรวงศึกษาธิการ
# สำนักงาน ก.ค.ศ.
# สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
# สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
# สพท.พะเยา เขต 1
# กบข.
# คุรุสภา
# ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
# เครือข่ายโรงเรียนไทย
# ฝ่ายไตรภาคี Nectec
# ข้อสอบออนไลน์
# ข่าวการศึกษา
# เว็ปไซด์เอ็นทรานซ์
# ความรู้คอมพิวเตอร์
# ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
 
ผู้ดูแลระบบ
@ ข่าวประชาสัมพันธ์
@ ข่าวสารงานแนะแนว
@ สืบค้นข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
@ Traffic PPK From Cat
@ Traffic PPK Internal
@ Ascenlink


Designed and Maintained by : Mr.Vatchara Kansompoj
Phayaopittayakhom School, Phayao, THAILAND
Best view with Internet Explorer Font : MS Sans SerifText Size : Medium Screen : 1024x768
You are the visitor number counter Last Update Aug 8 2012.


© Copyright 2002, Enhanced Web Services
Website design by Enhanced Web Services