การขยายผลการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

 


คณะครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นำเสนอผลการดำเนินงานและขยายผลไปยังโรงเรียนเครือข่าย สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 1 ได้แก่
- โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
- โรงเรียนพะเยาประสาธวิทย์
- โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
- โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
- โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม
- โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม
- โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
ณ หอประชุมโณงเรียนพะเยาพิทยาคมและโรงแรมเกทเวย์ จ.พะเยา ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2550

**********************