การประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 โรงเรียนพะเยาพิทยาคมได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โดยมีนายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ผลการเรียนยอดเยี่ยม 4.00 ณ หอประชุม 80 ปี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม