ประชุมหลักสูตรสถานศึกษา

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมการประชุมงานหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา