การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม