พิธีมอบตำแหน่งสภานักเรียน ปี 2566

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย และคณะครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมพิธีส่งมอบตำแหน่งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 โดยท่านผู้อำนวยการได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นสภานักเรียน ณ หอประชุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม