ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูพะเยาพิทยาคม ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูพะเยาพิทยาคม ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายแพทย์สุคนธ์ คำวิชัย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม