การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย คณะผู้บริหาร และครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าร่วมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา