โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม และคณะผู้บริหารโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ที่มาศึกษาดูงานอาคารเรียนและสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เช่น โดมอเนกประสงค์ ห้องน้ำ 85 ปี เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ต่อไป

**การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**