พิธีเปิด smart classroom

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนพะเยาพิทยาคม และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดห้องเรียน smart classroom โดยมีนายแพทย์สุคนธ์ คำวิชัย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งวัตถุประสงค์ในการสร้างห้อง smart classroom เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดต่อการเรียนรู้ โดยการนำนวัตกรรม เครื่องมือที่ทันสมัย และมัลติมีเดียต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในห้องเรียนของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ณ ห้อง smart classroom อาคารเรียน 1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม