การประชุมประจำเดือนตุลาคม

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนตุลาคมของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566