ต้อนรับผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม พบปะพูดคุยและให้โอวาทกับนักเรียนหน้าเสาธงเป็นครั้งแรกในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ณ หน้าศาลาพิธีการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566