การมอบของที่ระลึกจากโรงเรียนมัธยมปลายแทจอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้

คุณครูอานุพันธ์ เทพรักษา หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ English Gifted Program นำตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้ามอบของที่ระลึกจากโรงเรียนมัธยมปลายแทจอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ที่ได้มาทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคมในวันที่ 17 -19 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อแสดงความซาบซึ้งต่อทหารไทยที่ร่วมรบในสงครามเกาหลี โดยมี พ.อ. โรมรัน ชูก้าน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 และคณะเป็นตัวแทนในการรับมอบ วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566