ประชุมเครือข่ายสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมการประชุมสภานักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นำโดย นายภาคย์โภคิน แสนธิการ ประธานนักเรียน และ นางสาวพิมพ์พิศา ศรีบุญเรือง ประธานสภานักเรียน ได้จัดงานประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ร่วมกับคณะครู และ เครือข่ายสภานักเรียน ณ หแประชุมเฮือนคำโรงเรียนพะเยาพิทยาคม