กิจกรรม TO BE NUMBER ONE

คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น มินิคอนเสิร์ตสร้างสุข กิจกรรมสร้างสุขพี่สอนน้อง โดยศิลปิน ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566