การอบรมการออกแบบโมเดลธุรกิจ

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 แผนการเรียนธุรกิจ ได้เข้าร่วมรับฟังการอบรม การออกแบบโมเดลธุรกิจ โดยการใช้ Business Model Canvas (BMC) และการจัดการด้านการตลาด ในการนี้ได้เชิญวิทยากร คุณวชิระ พิสิษฐ์กุล รองประธานบริษัท The ifinity service group มาให้ความรู้แก่นักเรียน ณ ห้อง PPK smart room อาคาร1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม