โล่รางวัลพระราชทาน เชิดชูเกียรติ “ครูดีเด่น”

นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับนางเกศิรินทร์ รัตนรักษ์มงคล ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญพิเศษ ที่ได้รับโล่รางวัลพระราชทาน เชิดชูเกียรติ “ครูดีเด่น” ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ทำหน้าที่ครูเพื่อศิษย์ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567