มอบเกียรติบัตรกีฬาหน้าเสาธง

คณะผู้บริหารโรงเรียพะเยาพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะการแข่งขันกีฬาในภูกามยาวเกมส์ ครั้งที่ 27 ดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 บาสเกตบอล ม.ต้น ชาย รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 บาสเกตบอล ม.ปลาย ชาย รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 บาสเกตบอล หญิง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุหญิง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุชาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฟุตซอล หญิงรวม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฟุตซอล ม.ต้น ชาย รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ฟุตบอล ม.ปลาย ชาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฟุตบอล ม.ต้น ชาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เปตอง ม.ปลาย ชาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เปตอง ม.ปลาย หญิง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว ม.ต้น รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เทเบิลเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว ม.ปลาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 E-sports รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กรีฑารุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กรีฑารุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กรีฑารุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กรีฑารุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567