ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายวิเชียร ทาทอง อุปนายกฯ สมาคมผู้ปกครองและครูพะเยาพิทยาคม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567