การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยายม กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพสู่สมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ PA ภาคเหนือ (จังหวัดพะเยา) ในระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567