การประชุมคณะกรรมการ รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนายการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะรองผู้บริหาร และครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อร่วมพิจารณามาตรการการดูแลความปลอดภัยและแผนเผชิญเหตุภายในโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567