โครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชน

นางโสภา วงศ์ไชย รองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนเตรียมความพร้อมการใช้รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งจัดโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567