ประชุมสมาคมนักเรียนเก่าพะเยาพิทยาคมและสตรีพะเยา

คณะผู้บริหารโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประชุมร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าพะเยาพิทยาคมและสตรีพะเยา เพื่อวางแผนในการดำเนินงานรดน้ำดำหัวครูอาวุโส และทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ 14 เมษายน 2567 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567