ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

นางโสภา วงศ์ไชย รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องสมุดโรงเรียนพะเยาพิทยาคมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567