ต้อนรับรองผู้อำนวยการพะเยาพิทยาคมใหม่ 2 ท่าน

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมกันต้อนรับและแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการอเนรี ใจวงศ์ และรองผู้อำนวยการยศ กันทายวง ที่เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยา ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567