การอบรมครูโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมครูโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน โดยมีนางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567