ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอัจฉราพร สมุทรจักร (น้อยหน่า) นักเรียนชั้น ม.4/10

ตัวแทนเยาวชนจังหวัดพะเยา ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็น “เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL” รุ่นที่ 14 ระดับประเทศ 🎉🎉 ในการประกวดรอบกรุงเทพมหานครครั้งนี้มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 376 คน คัดเหลือเพียง 12 คน (ชาย 12 คน/ หญิง 4 คน) โดยจะรายงานตัวเข้าบ้านไอดอล วันที่ 4 เมษายน 2567 นี้ เพื่อพัฒนาทักษะการร้อง การเต้นและการแสดง ณ เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธานี และการประกวด 5 สัปดาห์ ณ เจเจมอลล์ กรุงเทพมหานคร
** สามารถติดตามรับชมการประกวดทั้ง 5 สัปดาห์ผ่านทางสถานีโทรศัพท์ NBT และเพจ To Be Number One