การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูพะเยาพิทยาคม

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูพะเยาพิทยาคม โดยมี นายแพทย์สุคนธ์ คำวิชัย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 **การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**