มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 และให้โอวาทกับนักเรียนเรื่องการรักษาเวลา การสวมหมวกกันน็อคบนท้องถนน และการมีจิตสำนึกไม่ลักขโมยของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ณ บริเวณศาลาพิธีการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567
**การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**