การประชุม online ร่วมกับคณะกรรมการผู้ประเมินสถานศึกษาภายนอก

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม online ร่วมกับคณะกรรมการผู้ประเมินสถานศึกษาภายนอก ณ อาคารเรียน 1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567

**การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**