โครงการรณรงค์ กวดขัน มีวินัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น

สถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยาร่วมกับโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จัดโครงการรณรงค์ กวนขัน มีวินัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงผลกระทบและโทษของการไม่สวมหมวกนิรภัยบนท้องถนน ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567
**การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**