การอบรมการผลิตสื่อการสอนในรูปแบบเกม

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม มอบหมายให้นายกฤศ วงค์เรือง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรมการผลิตสื่อการสอนในรูปแบบเกมโดยมี อาจารย์ภควัส บุตรศรี อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันเสาร์ที่ 15 และวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567
**การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**