การอบรมผลิตสื่อการสอนด้วย AI

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม มอบหมายให้นายกฤศ วงค์เรือง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรมการผลิตสื่อการสอนด้วย AI งาน DLIT โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567

**การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**