วันต่อต้านยาเสพติด ปี 2567

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและเป็นตัวแทนผู้อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 และนำกล่าวคำปฏิญาณตนวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อสร้างการรับรู้ในการต่อต้านยาเสพติดผ่านสื่อออนไลน์ (Social Media)​ และจัดกิจกรรมรณรงค์ที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อการป้องกันยาเสพติด ภายใต้คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา” ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมการแข่งขัน PPK IDOL PPK และ Cover Dance นอกจากนั้นยังมีการมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดและการแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซองซึ่งได้ทำการจัดการแข่งขันในสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567

**การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**