วันสุนทรภู่ ประจำปี 2567

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเนื่องในวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นการรำลึกถึงสุนทรภู่ครูกวีเอกของโลก และได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ หอประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567
**การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**