การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมพิธีการเปิดการแข่งขันเชื่อมความสัมพันธ์ฟุตบอลประเพณี “สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมและสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ครั้งที่ 1” โดยมีดร.ยงยุทธ ติยะไพรัช อดีตประธานรัฐสภาและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด จังหวัดเชียงราย วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567
**การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**