พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี กล่าวทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาเพื่อมวลชน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567

**การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**