มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิมาร์เซล ชาร์ลส์ รอย เพื่อเด็กไทย

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและครูแนะแนว เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิมาร์เซล ชาร์ลส์ รอย เพื่อเด็กไทย ประจำปี 2567 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จำนวน 6 ทุน รวมเป็นเงินทุน 16,000 บาท ในการนี้โรงเรียนพะเยาพิยาคม ขอขอบพระคุณมูลนิธิมาร์เซล ชาร์ลส์ รอย เพื่อเด็กไทยและคุณสมภพ มงคลพิทักษ์สุข เป็นอย่างสูงที่ให้การอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนมา ณ โอกาสนี้ วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567

**การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**