พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 “สายธารแห่งศรัทธา ร้อยเมตตา สู่ฟ้าบานเย็น”

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 “สายธารแห่งศรัทธา ร้อยเมตตา สู่ฟ้าบานเย็น”

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 “สายธารแห่งศรัทธา ร้อยเมตตา สู่ฟ้าบานเย็น” เพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ฐานะทางบ้านยากจน และควรได้รับการช่วยเหลือในด้านเศรษฐกิจ ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา โดยมีผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 “สายธารแห่งศรัทธา ร้อยเมตตา สู่ฟ้าบานเย็น”