พิธีไหว้ครู ประจำปี 2567

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีนายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู และน้อมรำลึกถึงพระคุณของครู ซึ่งมีตัวแทนนักเรียนนำกล่าวนำคำปฏิญาณตน บทไหว้ครู อ่านคำกลอนเชิดชูครู ร้องเพลงพระคุณที่สามและนำ พานดอกไม้ธูปเทียนไหว้ครู นอกจากนี้ประธานในพิธีได้เจิมหนังสือ และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ณ อาคารศูนย์กีฬา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 **การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**