มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

ผู้อำนวยการปิยะ ใจชุ่ม พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมพิธีต้อนรับนางเนาวรัตน์ กองตัน เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม โดยมีนางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมขุนควรวิทยานุสรณ์ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม จังหวัดพะเยา วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 **การบันทึกภาพนิ่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเท่านั้น (การแจ้งนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)**