โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 “สายธารแห่งศรัทธา ร้อยเมตตา สู่ฟ้าบานเย็น” เพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ฐานะทางบ้านยากจน และควรได้รับการช่วยเหลือในด้านเศรษฐกิจตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา โดยมีนางโสภา วงศ์ไชย รองผู้อำนายการกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับคุณกิตติทัศน์ กิตตินิยมศักดิ์ เจ้าของทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท ณ ห้องโสตทัศนศึกษา