การประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 โรงเรียนพะเยาพิทยาคมได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยนายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ผลการเรียนยอดเยี่ยม 4.00 ณ หอประชุม 80 ปี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม