การประชุมภาคีเครือข่ายผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจัดการประชุมภาคีเครือข่ายผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนายแพทย์สุคนธ์ คำวิชัย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ​ หอประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม