ประชุมปฏิบัติการฝึกอบรมผู้บริหารและบุคลากรในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

วันพุธที่ 14 ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 รองผู้อำนวยการวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์ และคณะครูเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฝึกอบรมผู้บริหารและบุคลากรในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ณโรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่