โรงเรียนพะเยาพิทยาคมได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 โรงเรียนพะเยาพิทยาคมได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โดยมีนายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ผลการเรียนยอดเยี่ยม 4.00 ณ หอประชุม 80 ปี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม