โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และประเพณีในวันคริสต์มาสเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ทักษะทางด้านภาษา และมีสุนทรียภาพณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม