โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 ซึ่งมีคณะครู ครูเก่า บุคลากร นักเรียน และศิษย์เก่าร่วมทำบุญตักบาตร และมีกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของนักเรียน