การมอบเกียรติบัตรนักเรียน

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นคนดีศรีฟ้าบานเย็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2565 และนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันมหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษา ระดับประเทศ รายการ Supreme KST Thailand Logic Games 2022 ณ บริเวณศาลาพิธีการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม