ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตกรรม

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย ได้ให้โอวาทและกำลังใจกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม